ROBOtic EQuipment فروشگاه روباتیک و قطعات الکترونیک ، خرید ، فروش :: سایت اطلاع رسانی روبوایکیو:: ::
Welcome to  ROBOtic EQuipment فروشگاه روباتیک و قطعات الکترونیک ، خرید ، فروش :: سایت اطلاع رسانی روبوایکیو::
  Create an account اصلی سوالات پرسیده شده دانلود کاربر لینک  
تماس با مــــــــــــا

031 33385830
031 33385832

ساعــــت تمــاس
8  ----  19

لطفا فقط در ساعات
فوق تـــماس بگیرید

سامانه پیامـــــک
30007957952918پشتیبانی آنلاین در یاهو
مسئول فروش


سبد خرید


سبد خرید خالی است

جست و جو

منوی اصلی
· خانه
· اطلاعات شخصی
· مدیریت
· خروج
· محصولات
· مقالات
· پرسش و پاسخ
· انتقادات و پیشنهادات
· تماس با ما
· راهنمای خرید
· جستجو

آمار بازدید

server monitor

Free PageRank Checker


[ مدیریت محصولها | جدید | دارای امتیاز بالا | تصادفی ]
1002015
محصولهای وب: کتاب اندازه گیری و کنترل حرارت با استفاده از میکروکنتر
نظرات محصولها | شرح اضافی |

افتتاحیه بوسیله roboeq - پنج, 06 اکتبر, 2006


اندازه گیری و کنترل حرارت با استفاده از میکروکنترلرها

مقدمه‌

 

فصل‌ 1 : سیستم‌های‌ میکروکامیپیوتر

  معرفی سیستم‌های‌ میکروکنترلی‌

       ویژگیهای‌ میکروکنترلر

       ساختار میکروکنترلر

       خانواده‌ میکروکنترلر PIC

       حداقل‌ ساختار PIC

       میکروکنترلر PIC16F84

 نحوه‌ قرارگیری‌ پایه‌ها

 ثبات‌ OPTION-REG        

 ثبات‌ INTCON

 ثباتهای‌ TRISA و PORTA

 ثبات‌های‌ TRISB و PORTB

 بخش‌ زمان‌سنج‌ و ثبات‌ TMR0

 میکروکنترلر PIC16F877

 نحوه‌ قرارگیری‌ پایه‌ها

 استفاده‌ از زبان‌ C برای‌ برنامه‌ریزی‌ میکروکنترلرهای‌ PIC

 متغیرهای‌ کامپایلر FED C

 توضیحات‌ در برنامه‌

 آرایه‌ها

 ثابتها

 ثابتهای‌ شمارشی‌

 عملگرها

 کنترل‌ برنامه‌ در FED C

 فایل‌های‌ هدر (الحاقی‌)

 فرامین‌ درگاه‌ PIC

 توابع‌ داخلی‌

 استفاده‌ از نمایشگر LCD

 ساختارها

 ساختار Union

 توابع‌ کاربر

 اشاره‌گرها

 پیش‌پردازنده‌

 ابزارهای‌ پیاده‌سازی‌ پروژه‌ PIC C

 ساختار یک‌ برنامه‌ C مبتنی‌ بر میکروکنترلر

 زبان‌ توضیح‌ برنامه‌

 ساختار START-END

 رعایت‌ ترتیب‌

 ساختار IF-THEN-ELSE-ENDIF

 ساختار DO-ENDDO

 ساختار REPEAT-UNTIL

 ساختار SELECT

 پروژه‌ نمونه‌ برای‌ کار با LCD

 تمرینها

 منابع‌ دیگری‌ در این‌ زمینه‌

 

فصل دوم: دما و اندازه‌گیری‌ آن‌

 مقیاسهای‌ دما

 انواع‌ حسگرهای‌ اندازه‌گیری‌ دما

 خطاهای‌ اندازه‌گیری‌

 خطاهای‌ تنظیم‌

 ایجاد حرارت‌ در اثر عملکرد حسگر

 اغتشاش‌ الکتریکی‌

 فشارهای‌ مکانیکی‌

 اتصال‌ حرارتی‌

 ثابت‌ زمانی‌ حسگر

 سرهای‌ اتصال‌ حسگر

 انتخاب‌ یک‌ حسگر حرارتی‌

 

فصل‌ 3 : حسگرهای‌ دما از نوع‌ ترموکوپل‌

 انواع‌ ترموکوپل‌

 نصب‌ اتصالات‌ ترموکوپل‌

 عایق‌بندی‌ ترموکوپل‌

 مواد عایق‌ استاندارد

 ترموکوپل‌های‌ عایق‌شده‌ با مواد معدنی‌

 کابل‌های‌ اتصال‌

 پاسخ‌ زمانی‌ ترموکوپل‌

 روشهای‌ ساخت‌ ترموکوپل‌

 ارتباط ولتاژ و دما در ترموکوپل‌ها

 استفاده‌ از جدولهای‌ مرجع‌ برای‌ ترموکوپل‌

 استفاده‌ از روش‌ سری‌ توانی‌

 استفاده‌ از تقریب‌ خطی‌

 نظریه‌ جبران‌سازی‌ اتصال‌ سرد

 مدارهای‌ عملی‌ ترموکوپل‌ با استفاده‌ از میکروکنترلر

 پروژه‌ ــ اندازه‌گیری‌ دما با استفاده‌ از یک‌ ترموکوپل‌ و یک‌ میکروکنترلر

 مشخصات‌

 طراحی‌ سخت‌افزار

 طراحی‌ نرم‌افزاری‌

 تمرینها

 

فصل‌ 4 : حسگرهای‌ دمای‌RTD

 اصول‌ عملکرد RTD

 انواع‌ RTD

 رابطه‌ دما و مقاومت‌ در RTD

 استانداردهای‌ RTD

 استاندارد کلاس‌ A

 استاندارد کلاس‌ B

 مدارهای‌ عملی‌ RTD

 مدار منبع‌ جریان‌ ساده‌

 مدار منبع‌ ولتاژ ساده‌

 اندازه‌گیری‌ توسط  RTDچهارسیمه‌

 مدار پل‌ RTD ساده‌

 مدار پل‌ RTD سه‌سیمه‌

 اندازه‌گیری‌ دما توسط RTD و با استفاده‌ از میکروکنترلر

 پروژه‌ ـ طراحی‌ یک‌ سیستم‌ اندازه‌گیری‌ دما توسط RTD با استفاده‌ از میکروکنترلر

 مشخصات‌

 طراحی‌

 نمودار مداری‌

 عملکرد مدار

 مجموعه‌ دستورالعمل‌های‌ برنامه‌

 تمرینها

 

فصل‌ 5 : حسگرهای‌ دما از نوع‌ ترمیستور

 اصول‌ ترمیستور

 انواع‌ ترمیستور

       خودگرمایی‌

 ثابت‌ زمانی‌ حرارتی‌

 رابطه‌ دماـ مقاومت‌ در ترمیستور

 جدول‌ دماـ مقاومت‌

 معادله‌ Steinhart-Hart

       استفاده‌ از مشخصه‌ دما ـ مقاومت‌ در فرمول‌

 خطی‌کردن‌ ترمیستور

 مدارهای‌ کاربردی‌ ترمیستور

 مدار جریان‌ ثابت‌

 مدار ولتاژ ثابت‌

 مدار پل‌

 مدار تقویت‌کننده‌ عملیاتی‌ ناوارونگر

 مدار تقویت‌کننده‌ عملیاتی‌ وارونگر

 اندازه‌گیری‌ دما با استفاده‌ از میکروکنترلر

 پروژه‌ ـ طراحی‌ یک‌ سیستم‌ اندازه‌گیری‌ دما مبتنی‌ بر میکروکنترلر با استفاده‌ از     ترمیستور

مشخصات‌

طراحی‌

شکل‌ مدار

نحوه‌ عملکرد مدار

نحوه‌ برنامه‌نویسی‌

تمرینها

 

فصل‌ 6 : حسگرهای‌ دمای‌ مدار مجتمع‌

حسگرهای‌ دما با خروجی‌ ولتاژی‌

کاربردهای‌ حسگرهای‌ دما با خروجی‌ ولتاژی‌

حسگرهای‌ دما با خروجی‌ جریانی‌

کاربردهای‌ حسگرهای‌ دما با خروجی‌ جریانی‌

حسگرهای‌ دما با خروجی‌ رقمی‌

کاربرد حسگرهای‌ دما با خروجی‌ رقمی‌

پروژه‌ ـ به‌کاربردن‌ حسگر با خروجی‌ رقمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ دما

سخت‌افزار

نرم‌افزار

تمرینها

 

فصل‌ 7 : سیستم‌های‌ کنترل‌ رقمی‌ و تبدیل‌ Z

فرآیند نمونه‌گیری‌

تبدیل‌ ـ Z

ویژگیهای‌ تبدیل‌ـ Z

به‌دست‌آوردن‌ تبدیل‌ـ Z از تبدیل‌ لاپلاس‌

معکوس‌ تبدیل‌ـ Z

روش‌ سریهای‌ توانی‌

روش‌ بسط کسری‌ جزئی‌

تابع‌ تبدیل‌ پالس‌

سیستم‌های‌ کنترل‌ رقمی‌ حلقه‌ باز

پاسخ‌ زمانی‌ حلقه‌ باز

سیستم‌های‌ کنترل‌ حلقه‌ بسته‌

پاسخ‌ زمانی‌ حلقه‌ بسته‌

تمرینها

 

فصل‌ 8 : پایداری‌

آزمون‌ پایداری‌ ژوری‌ برای‌ سیستم‌های‌ کوچک‌

روش‌ روت‌-لوکاس‌

الگوریتم‌های‌ کنترل‌ رقمی‌

کنترل‌ حرارت‌ با استفاده‌ از رایانه‌های‌ رقمی‌

کنترل‌ حرارت‌ به‌ روش‌ Bang-bang

کنترل‌ حرارت‌ با استفاده‌ از کنترل‌کننده‌های‌ متغیر پیوسته‌

واقعی‌سازی‌ رقمی‌

برنامه‌ریزی‌ مستقیم‌

برنامه‌ریزی‌ سریال‌

برنامه‌ریزی‌ موازی‌

برنامه‌ریزی‌ متمرکز

واقعی‌سازی‌ کنترل‌کننده‌  PIDگسسته‌

مشکلات‌ کنترل‌کننده‌  PIDاستاندارد

انتخاب‌ فاصله‌ نمونه‌برداری‌

تمرینها

 

فصل‌ 9 : مورد مطالعه‌: پروژه‌ کنترل‌ دما

برداشت‌ کلی‌

مدل‌ ریاضی‌

مدل‌ ریاضی‌ مخزن‌

مدل‌ ریاضی‌ گرم‌کننده‌

مدل‌ ریاضی‌ حسگر دما

نمودار مداری‌

شناسایی‌ سیستم‌

خروجی‌ عرض‌ پالس‌ میکروکنترلر

طراحی‌ یک‌ کنترل‌کننده‌ PI

نرم‌افزار کنترل‌کننده‌ PI

طراحی‌ یک‌ کنترل‌کننده‌ PID

نرم‌افزار کنترل‌کننده‌ PID

جبران‌ تلفات‌ حرارتی‌

موارد دیگر

تمرینها

 

ضمیمه‌ الف : مقاومتهای‌ حسگر RTD

از جنس‌ پلاتین‌ (0/00385=a)

 

ضمیمه‌ ب‌ : کد اسکی‌

 

ضمیمه‌ ج : توابع‌ کتابخانه‌ای‌ کامپایلر FED C

 

<span style="font-family: Tahoma; 

جستجوی سریع

                                   

خرید موتور ربات

موتور پله ای

طراحی روبات

مدار ربات

 

 

سنسور روبات

ربات مسیریاب

ماژول فرستنده و گیرنده

فروش چرخ ربات

سنسور رنگ

مسابقات روباتیک

کیت ساخت ربات

خرید کتاب رباتیک

سنسور نوری  

سنسور آلتراسونيك

اموزش AVR

موتور dc

آموزش ساخت روبات

قیمت قطعات الکترونیکی

پروگرامر AVR

ماژول التراسونیک

قیمت سنسور 

مقاله الکترونیک 

 

 

فروشگاه قطعات الکترونیک و رباتیک - TW CMS